'Van Planvorming naar Realisatie'


Wat is Dorpsplanplus?

Dorpsplanplus is een dorpsagenda met een uitvoeringsplan. In de agenda staan de wensen en behoeften voor de komende jaren. Het uitvoeringsplan is een lijst van projecten die voortkomen uit de agenda. In het uitvoeringsplan staat wie de verschillende plannen gaan uitvoeren, wat het kost, de planning voor de eerste vier jaar en hoe het gefinancierd gaat worden. Het plan is bedacht door inwoners en gedragen door gemeente. Dorpsplanplus is integraal, haalbaar, uitvoerbaar en realistisch. De plus zit vooral in de uitvoering van het plan en de ondersteuning daarbij door een begeleider. Een stap die andere dorpsplan-methodieken vaak ontberen.

Startgeld
Bijzonder aan Dorpsplanplus is het startgeld dat het dorp krijgt voor directe uitvoering van projecten. Het dorp kan zelf bepalen hoe het dit geld inzet. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van speeltoestellen of als cofinanciering voor andere projecten. Naast dit startgeld staan in het uitvoeringsplan ook andere financieringsbronnen vermeld.

Uitvoeringsplan
Uw dorp krijgt een begeleider die helpt bij het maken van de agenda en het uitvoeringsplan. De begeleider blijft vier jaar lang de aanjager van de uitvoering. Ieder project is een afzonderlijk traject met eigen financiering en uitvoeringsorganisatie. De begeleider zorgt ervoor dat de verschillende projecten op elkaar worden afgestemd en stimuleert de uitvoering. Knelpunten worden opgelost en er is afstemming met andere Dorpsplanplus-initiatieven. Ook de vier organisaties uit het consortium voeren desgewenst projecten uit.

Kenmerken Dorpsplanplus
  • Snel en beknopt. De dorpsagenda wordt in een korte periode opgesteld.
  • Schop in de grond. Uw dorp krijgt startgeld voor de uitvoering en kan meteen aan de slag.
  • Ondersteuning. Uw dorp krijgt vier jaar lang hulp bij de uitvoering.
  • Integraal en efficiënt. Vier organisaties uit Overijssel werken samen.