Secretariaat: Bornsedijk 3

7636 PX AGELO

Tel. 06 20 17 58 20

Email: buurtschapsraad@agelo.info                                                                                april 2023

Algemene voorwaarden

 

 

Eigenaar van de te huren duofiets;

Stichting Buurtschapsraad Agelo statutair gevestigd Bornsedijk 3 7636 PX Agelo

 

Huurder;

De persoon(en) die op basis van zijn gegevens in contact is getreden met Jan Burink.

 

Huurperiode;

Het huren van de elektrische duofiets gaat per dag. De duofiets moet binnen het overeengekomen dagdeel worden opgehaald en teruggebracht. In overleg met de beheerder Jan Burink kan de duofiets langer worden gehuurd. Tussentijdse inlevering van de duofiets doet de huurperiode eindigen zonder recht te hebben op terugbetaling van de huurkosten. Voor het later terugbrengen van de duofiets betaalt u de kosten zoals deze per dag zijn vastgesteld.

 

Huursom;

Om de kosten voor het onderhoud en de verzekering te kunnen dekken wordt er een financiële bijdrage gevraagd van 10,00 euro per dag. De huurder dient het bedrag te voldoen bij het ophalen van de duofiets aan de beheerder Jan Burink of via de QR-code die u aantreft bij de fiets.

 

Annulering;

Mocht de huurder de duofiets willen annuleren dan verzoeken wij diegene om z.s.m. contact op te nemen met de beheerder Jan Burink.

 

Geen doorgang in huur;

Indien de huurder om welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de duofiets is de huurder niet verantwoordelijk voor de financiële aansprakelijkheid. Legitimatieplicht; Indien de huurder, qua persoon onbekend is bij de beheerder, kan deze vragen om een rechtsgeldig legitimatiebewijs.

 

Gebruik;

De gebruiker(s) zal de duofiets alleen gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming. De gebruiker zal op juiste wijze met de duofiets omgaan en zal tevens zorg dragen voor een passende en veilige stalling en nooit onbeheerd onafgesloten achterlaten. De gebruiker zal bij diefstal de sleutels van de twee veiligheidssloten moeten kunnen inleveren.

 

Vervoer;

Wordt de duofiets anders dan fietsend verplaatst, dan doet de gebruiker dit voor eigen rekening en verantwoording.

 

Meldingsplicht;

In geval van diefstal, verlies van of schade aan de duofiets is huurder verplicht hiervan direct melding te doen bij de beheerder. Tevens zal de huurder in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie.

 

Verzekering;

De duofiets is voor diefstal verzekerd, alleen als de duofiets op slot heeft gestaan en de huurder de twee sleutels van de veiligheidssloten aan de beheerder kan overhandigen.

 

Wettelijke aansprakelijkheid;

Het gebruik van de duofiets is geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker (s). De bestuurders zijn verkeersdeelnemers en dienen zich derhalve te houden aan de weg- en verkeerswet. De gebruikers zijn aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen van de gebruikers.

 

Reparatie onderweg;

Als tijdens de huurperiode de duofiets in storing valt en vervoerd moet worden dan dient u hiervoor de beheerder in kennis te stellen. Bij de verzekering van de duofiets is vervoer van de duofiets inbegrepen, hiervoor dienen gebruikers contact op te nemen met ENRA pechhulp, te bereiken via het telefoonnummer:

088 8778044.

 

Gebruik door derden;

Het is gebruikers niet toegestaan om de duofiets aan derden te verhuren

 

 

                                                                                                                                        Stichting Buurtschapsraad Agelo