NIEUWS

Goed nieuws! | 03-07-2019

Goed nieuws! De zendmast Ootmarsum kan gerealiseerd worden. Vanaf het begin heeft de Buurtschapsraad Agelo dit project gesteund. Zie onderstaand bericht.


https://www.inenomootmarsum.nl/zendmast-ootmarsum-kan-er-komen/?fbclid=IwAR0AQwGh1KLm5iSUzYyI-5jLHunabfI_ZB_GGX2YUg0vfeahJbA3PLcA-sg

 

Pasen | 21-04-2019

Het is bijna Pasen!
Dit betekent dat.. er eerst hout gehaald moet worden. De 'vrachtboeren' zullen we persoonlijk vragen om mee te gaan. Natuurlijk zijn alle andere inwoners van Agelo van harte welkom aan te sluiten bij deze traditie. We verzamelen zaterdag 20 april om 13.00u bij Basisschool 'n Baoken. 

Op 1ste Paasdag, zondag 21 april om 20.30u, ontsteken we het paasvuur bij de driesprong ter hoogte van het buurtbankje, kruising Heggelkampsweg/Ageleresweg. Ook hierbij nodigen wij u van harte uit! 

Heeft u nog snoeihout liggen (let op: zonder wortels)? Graag dan even contact opnemen met 
Niels Bruns | 06 21 43 00 86

 

Jaarvergadering | 28-03-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarvergadering | 28-03-2019

De Buurtschapsraad Agelo nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op donderdag 28 maart om 20.00uur bij cafe/restaurant MAX, Groot Agelo 

De agenda van deze avond is als volgt: 
   1. Opening door voorzitter 
   2. Jaaroverzicht 
   3. Financieel jaarverslag 
   4. Ontwikkeling Mijn Agelo 2030!
   5. Bestuurswisseling/taakverdering 
  
            PAUZE

    6. Gastspreker Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland.

                            
                             

'Langer zult u wonen' 
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, afgekort 'SWTD', is op 1 januari 2017 ontstaan door een fusie van twee stichtingen: Welzijn Tubbergen en Welzijn Ouderen Dinkelland. Tijdens de jaarvergadering zullen zij zich aan u voorstellen en wordt in beeld gebracht hoe een woning op eenvoudige wijze aangepast kan worden om langer te kunnen wonen. 

Wij hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 28 maart 2019!

 
 

Mijn Agelo 2030 | 22-03-2018

Vorige week donderdag heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. Hierin is een mooie terugblik gegeven op de actuele onderwerpen van het afgelopen jaar. De afsluiting van het Dorpsplan Plus was wel een hoogtepunt waaruit in 4 jaar tijd geweldige resultaten tot stand zijn gekomen.

En nu, nog aan de startstreep, maar waar we samen de pijlen op gaan richting.. Mijn Agelo 2030!
Graag nemen we u mee in het onderstaand filmpje. Het DNA van Agelo.

https://www.youtube.com/watch?v=qXfzt7rYmZs

 

 

Jaarvergadering | 15-03-2018

De Buurtschapsraad Agelo nodigt u van harte uit op donderdag 15 maart a.s. om 20.00 uur bij café/ restaurant Rouwers Agelo. 

De agenda van deze avond is als volgt:

1. Opening door voorzitter Joost Lansink

2. Jaaroverzicht door secretaris Marcel Voshaar

3. Financieel jaarverslag door penningmeester Marian vd Rakt

4. Afsluiting Dorpsplan Plus

5. Bestuurswisseling/taakverdeling

      Aftredend secretaris Marcel Voshaar

      Nieuw bestuurslid Carmen Brakhuis

6. Opstart Mijn Agelo 2030

PAUZE

Ontwikkeling Projectplan Wonen in Agelo

In het kader van Wonen in Agelo heeft de gemeente een verkennend onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor incidentele bebouwing in of aan de randen van de buurtschap Agelo. Het gaat daarbij om het zoeken naar bouwlocaties voor maximaal

5 á 6 woningen die wellicht de komende jaren zouden kunnen worden gebouwd ten behoeve van de eigen inwoners van Agelo of de directe omgeving. Na de pauze gaat dhr Gerard Davina van de gemeente Dinkelland het verkennend onderzoek nader toelichten en verder uitleg geven betreft de landschappelijke en stedenbouwkundige analyse voor de woningbouw (jong en oud) in Agelo.

 


Kernbezoek door de Wethouder | 14-04-2016

 

Binnenkort komen kernwethoud(st)er Loes Stokkelaar en kernencoördinator Jos van Olffen op bezoek. De Buurtschapsraad Agelo zal met hen in gesprek gaan over onderwerpen als Agelo 2030, het afvalbeleid van de gemeente, het berm- en slootonderhoud in Agelo en natuurlijk de voortgang van het Dorpsplanplus. 


Een update, zal na deze avond volgen.

 

 


Afscheid Burgemeester Cazemier | 30-03-2016

 

Namens de Buurtschapsraad Agelo zullen onze voorzitter Joris Broekhuis, secretaris Marcel Voshaar en Penningmeester Joost Lansink aanwezig zijn bij de afscheidsreceptie van Burgemeester Cazemier. Namens de Buurtschapsraad bedanken we hem voor zijn inzet en wensen we hem veel succes in zijn nieuwe gemeente Krimpenerwaard.