NIEUWS

AGENDA - Jaarvergadering 2024
Wanneer? 📅 Donderdag 21 maart 2024
Waar? 🏠 Café/restaurant Groot Agelo
Tijd? ⏰ 20.00u
Na het algemene gedeelte presenteert de werkgroep leefbaar Agelo de bevinden n.a.v. de enquête en geven ze u graag zicht op de mogelijke ontwikkelingen binnen Agelo. 🏡
De uitnodiging ontvangt u eind deze maand in de brievenbus. 📫

KONINGSDAG | 🇱🇺 

Donderdag 27 april, Koningsdag. Jij komt toch ook? 
Waar? Basisschool 'n Baoken

Programma
08.45u opening door de Keistenenbloazers. Aansluitend spelletjes voor de schoolkinderen. 
10.15u aanvang klootschieten. 
Vanaf 13.30u is de mogelijkheid om deel te nemen aan de fietstocht. Deelname is gratig.
De route is tot 15.00u af te halen bij Camping 'de Haer'. 

Een fijne Koningsdag iedereen! 

BIDDEN VOOR HET GEWAS | 🌱🌾🔥


De drie dagen voor Hemelvaart zijn de Kruisdagen.
Dit jaar is dat op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 mei.

Op deze dagen wordt er bij het landkruis gebeden voor een goede opbrengst van de oogst.
Op maandag om 19.30u gaat Lianne Geerdink voor en dinsdag om 19.30u pastoor Ingrid Schraven.
Op woensdag om 19.00u is er een communieviering met medewerking van het herenkoor.

Bidden bij het landkruis is één van onze mooie tradities die we graag in ere willen houden. Kom dus zoveel mogelijk naar één (of meerdere) dagen en wees welkom bij deze traditie.

PAASVUUR 2023 🔥 

Wij kregen nog enkele foto's doorgestuurd van het Paasvuur. 🔥
Bedankt voor deze 'warme' beelden
Coen Van de Rakt! 📸

Wij kregen nog enkele foto's doorgestuurd van het Paasvuur. 🔥
Bedankt voor deze 'warme' beelden
Coen Van de Rakt! 📸

 

 

PAASVUUR 🔥 

Met alle stikstof perikelen was het even onzeker, maar we mogen weer het paasvuur aansteken.
Traditiegetrouw zal dit Eerste Paasdag worden gedaan. Familie ten Oever heeft ook dit jaar hun terrein ter beschikking gesteld, bij het Buurtbankje op de driesprong kruising Heggelkampsweg/Ageleresweg. 🔥
Wanneer: zondag 9 april 2023
Tijd: 20.30 uur
Natuurlijk moet er ook weer hout worden gehaald. De ‘vrachtboeren’ zullen we persoonlijk vragen om mee te gaan. Natuurlijk zijn alle andere bewoners van Agelo van harte welkom om aan te sluiten bij deze traditie. We verzamelen zaterdag 8 april om 13.00 uur bij de school.
Heeft u nog snoeihout (let op: zonder wortels) liggen? 🪵 Graag dan contact opnemen met:
Niels Bruns 06 214 300 86 of
Herman Borgerink 06 542 785 05
Nieuwe aanwinst, onze duo fiets! 🚲
Pegge Tweewielers heeft gisteren deze geweldige duo fiets aan ons afgeleverd! Tijdens de jaarvergadering kan de fiets worden bekeken. Verdere informatie over het gebruik, hoe, waar en wat volgt.
Op naar veel fijne en goede fietskilometers! ☀️
AGENDA - Jaarvergadering 2023
Wanneer? 📅 Donderdag 30 maart 2023
Waar? 🏠 Café/restaurant Rouwers
Tijd? ⏰ 20.00u

De agenda van deze avond is als volgt:
1. Opening door voorzitter Roy Nieweweme
2. Jaaroverzicht door Niels Bruns
3. Financieel jaarverslag door penningmeester Marian vd Rakt
4. Ontwikkeling Mijn Agelo 2030
5. Subsidieaanvragen
- Agelo's Ommetje
- Duofiets
- Paal schoolzone
6. Bestuur
- Toetreden nieuw bestuurslid.
- Vacature bestuurslid.

Na het algemene gedeelte Twentse Proat met Anne Winkelhuis! ‘Doar woj blie van!’ 😁


Bestuurswisseling 
Maar liefst acht jaar heeft Joost Lansink deel uitgemaakt van het bestuur van de Buurtschapsraad Agelo. Niet alleen in de rol als algemeen lid, maar ook als penningmeester en voorzitter. Tijdens de jaarvergadering hebben we hem in het zonnetje gezet. Joost, hartelijk dank voor je gedreven inzet in deze afgelopen jaren!👏🏼

Tevens is bekend gemaakt dat Roy Nieuwe Weme de functie als voorzitter zal overnemen. Succes! 🍀

 

Jaarvergadering 2022 | 03-03-2022 

De agenda van deze avond is als volgt: 
1. Opening door onze voorzitter Joost Lansink
2. Jaaroverzicht door Niels Bruns 
3. Financieel jaarverslag door penningmeester Marian vd Rakt 
4. Ontwikkeling Mijn Agelo 2030
5. Bestuurswisseling 
        - Voorzitter 
        - Vacature bestuurslid 
Pauze 
6. Presentatie structuurvisie Agelo 

Structuurvisie Agelo 
De Buurtschapsraad Agelo heeft eind 2020 met succes een subsidieaanvraag gedaan binnen het programma Leefbaar Platteland bij de Provincie Overijssel. Binnen deze aanvraag is in opdracht van de Buurtschapsraad Agelo in samenspraak met Ad Fontem een structuurvisie voor Agelo opgesteld. Het doel van deze structuurvisie is om ook op de lange termijn de leefbaarheid en het wonen binnen de buurtschap Agelo te bevorderen. Het toekomstperspectief voor Agelo omtrent deze onderwerpen zullen we deze avond presenteren. Voor elke inwoner van Agelo erg relevant. 

 

We hopen u te mogen begroeten op donderdag 3 maart 2022!

Hartelijke groet, 
Buurtschapsraad Agelo

 

Bidden voor het gewas en de vruchten der aarde 👩🏼‍🌾👨🏽‍🌾 | 10-11-12 -05-2021 

Drie avonden in het jaar komt de bevolding van Agelo en Ootmarsum tijdens de kruisdagen bijeen om te bidden voor een voorspoedige oogst. Traditiegetrouw vindt dit plaats op de maandag-,dinsdag- en woensdagavond vóór Hemelvaartsdag bij het Landkruis aan de Zonnenbergweg in de Ageler Es. Dit jaar wordt er op maandag 10 en dinsdag 11 mei om 19.30u gebeden voor een goede oogst. Met medewerking van Lianne Geerdink en Dhr. J. Mistrate-Haarhuis. Op woensdag 12 mei om 19.00u wordt er een Woord en Communievering gehouden bij het Landkruis i.p.v. in de kerk. Hier zal diaken J. Kerkhof Jonkman voorgaan. Mocht de weersgesteldheid een openluchtviering niet toelaten dan zal deze viering alsnog in de kerk plaatsvinden. 

Wij hopen velen van u te mogen begroeten. 

 

Pasen 🐣 | 04-03-2021
De dagen worden weer langer en Pasen komt al in zicht. Normaliter wordt vanuit de buurtschapsraad het paashout halen en het paasvuur georganiseerd. Helaas kunnen deze beide tradities geen doorgang vinden i.v.m. de huidige coronamaatregelen. 

Toch vinden wij het een traditie om even bij stil te staan. Vandaar dat wij, u als inwoner van Agelo, op een ludieke wijze, gaan uitnodigingen voor een alternatief Oagels Paasvuur (thuis). 

U ontvangt in het weekend van 19-03 hierover meer informatie. 

 

Jaarvergadering | 18-03-2021
Beste inwoner van Agelo, 

Het coronavirus vormt voor iedereen een grote uitdaging om binnen de RIVM-maatregelen te bewegen. Dit vraagt van een ieder een grote verantwoordelijkheid en creativiteit. 

Als buurtschapsraad vinden wij het van belang om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die gaande zijn en/of zijn afgerond. Zoals u bent gewend nemen wij u normaliter hierin mee tijdens de jaarlijkse jaarvergadering, maar gezien de omstandigheden voorzien wij dit jaar de informatie middels een brief die u dit weekend zult ontvangen.

Wij hopen van harte u volgend jaar weer fysiek te mogen ontvangen op de jaarvergadering. 
Onthulling Erve Breuker’ | 13-03-2021
Vandaag was de onthulling van Erve Breuker. 🏡 
Een ingetogen bijkomstigheid, maar aandacht verdient het zeker! Agelo is een
straatnaam rijker. 
Vanwege het historische karakter van het eeuwenoude erf was de eerste keus gevallen op Erve Bröker. Omdat de wens van de gemeente is om geen diakrieten te gebruiken, in verband met onder andere navigatiesystemen, is de naam vervolgens aangepast naar Erve Breuker.
Erve Breuker is tot stand gekomen na overleg tussen de eigenaar van de grond en de Buurtschapsraad Agelo.
Wij wensen de toekomstige bewoners een voortvarende bouw en veel woongeluk! 🔨

Warme groet | 24-12-2020
Beste inwoners van Agelo,


Wij kijken terug op een bijzonder jaar. 
Voor u even een hart onder de riem want.. samen staan we sterk! 

Ondanks deze periode willen wij u hele fijne Feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar wensen. 
Maar bovenal wensen we u veel gezondheid toe! 

Zorg goed voor elkaar. 

Warme groet, 
Leden Stichting Buurtschapsraad Agelo 

Terugwinnaars PMD Gemeente Dinkelland | 17-11-2020

"Samen de schouders eronder voor beter PMD".

 

Rabobank Clubsupport | 06-11-2020

De uitslagen van de Rabo ClubSupport zijn bekend! Stemmers, allemaal hartelijk dank! Zie de uitslagen via onderstaande link. 
 

Rabobank Clubsupport | 05-10-2020

Vanaf 5 oktober kan er gestemd worden voor de Rabobank ClubSupport! Wij als Stichting Buurtschapsraad Agelo, maar ook KV Wilskracht, C.V. de Keistenen en Stichting Kipboomkapel doen mee! Een mooie actie om stichtingen/verenigingen te steunen. 

Er zijn een aantal spelregels: 
- Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen. 
- Stemmen kan via Rabo internetbankieren en de Rabo App. 
- Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er max. 2 op dezelfde
   vereniging/stichting mag worden uitgebracht. 
- Stemmen kan tot 25 oktober. 

Wij hopen op jullie stem! Alvast uw dank! 
PASEN 🐣 | PAASVUUR 🔥 

Met alle stikstof perikelen was het even onzeker, maar we mogen weer het paasvuur aansteken.
Traditiegetrouw zal dit Eerste Paasdag worden gedaan. Familie ten Oever heeft ook dit jaar hun terrein ter beschikking gesteld, bij het Buurtbankje op de driesprong kruising Heggelkampsweg/Ageleresweg. 🔥 

Wanneer: zondag 9 april 2023
Tijd: 20.30 uur

Natuurlijk moet er ook weer hout worden gehaald. De ‘vrachtboeren’ zullen we persoonlijk vragen om mee te gaan. Natuurlijk zijn alle andere bewoners van Agelo van harte welkom om aan te sluiten bij deze traditie. We verzamelen zaterdag 8 april om 13.00 uur bij de school.

Heeft u nog snoeihout (let op: zonder wortels) liggen? 🪵 Graag dan contact opnemen met:
Niels Bruns 06 214 300 86 of 
Herman Borgerink 06 542 785 05
PASEN 🐣 | PAASVUUR 🔥 09-04-2023

Met alle stikstof perikelen was het even onzeker, maar we mogen weer het paasvuur aansteken.
Traditiegetrouw zal dit Eerste Paasdag worden gedaan. Familie ten Oever heeft ook dit jaar hun terrein ter beschikking gesteld, bij het Buurtbankje op de driesprong kruising Heggelkampsweg/Ageleresweg. 🔥 

Wanneer: zondag 9 april 2023
Tijd: 20.30 uur

Natuurlijk moet er ook weer hout worden gehaald. De ‘vrachtboeren’ zullen we persoonlijk vragen om mee te gaan. Natuurlijk zijn alle andere bewoners van Agelo van harte welkom om aan te sluiten bij deze traditie. We verzamelen zaterdag 8 april om 13.00 uur bij de school.

Heeft u nog snoeihout (let op: zonder wortels) liggen? 🪵 Graag dan contact opnemen met:
Niels Bruns 06 214 300 86 of 
Herman Borgerink 06 542 785 05
Paasvuur Agelo 2023 🔥 
Uitnodiging informatieavond migratie 

Dinsdag 12 september 19.00u bij café/restaurant Rouwers te Agelo. Zie uitnodiging voor verdere informatie.


AGENDA - Jaarvergadering 2024 

Wanneer? 📅 Donderdag 21 maart 2024 
Waar? 🏠 Café/restaurant Groot Agelo  
Tijd? ⏰ 20.00u 

Na het algemene gedeelte presenteert de werkgroep leefbaar Agelo de bevinden n.a.v. de enquête en geven ze u graag zicht op de mogelijke ontwikkelingen binnen Agelo. 🏡 

De uitnodiging ontvangt u eind deze maand in de brievenbus. 📫
AGENDA - Jaarvergadering 2024 

Wanneer? 📅 Donderdag 21 maart 2024 
Waar? 🏠 Café/restaurant Groot Agelo  
Tijd? ⏰ 20.00u 

Na het algemene gedeelte presenteert de werkgroep leefbaar Agelo de bevinden n.a.v. de enquête en geven ze u graag zicht op de mogelijke ontwikkelingen binnen Agelo. 🏡 

De uitnodiging ontvangt u eind deze maand in de brievenbus. 📫
AGENDA - Jaarvergadering 2024 

Wanneer? 📅 Donderdag 21 maart 2024 
Waar? 🏠 Café/restaurant Groot Agelo  
Tijd? ⏰ 20.00u 

Na het algemene gedeelte presenteert de werkgroep leefbaar Agelo de bevinden n.a.v. de enquête en geven ze u graag zicht op de mogelijke ontwikkelingen binnen Agelo. 🏡 

De uitnodiging ontvangt u eind deze maand in de brievenbus. 📫

AGENDA - Jaarvergadering 2024 

Wanneer? 📅 Donderdag 21 maart 2024 
Waar? 🏠 Café/restaurant Groot Agelo  
Tijd? ⏰ 20.00u 

Na het algemene gedeelte presenteert de werkgroep leefbaar Agelo de bevinden n.a.v. de enquête en geven ze u graag zicht op de mogelijke ontwikkelingen binnen Agelo. 🏡 

De uitnodiging ontvangt u eind deze maand in de brievenbus. 📫