Nieuws & Actualiteiten

Mijn Agelo 2030 | 22-03-2018

Vorige week donderdag heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. Hierin is een mooie terugblik gegeven op de actuele onderwerpen van het afgelopen jaar. De afsluiting van het Dorpsplan Plus was wel een hoogtepunt waaruit in 4 jaar tijd geweldige resultaten tot stand zijn gekomen.

En nu, nog aan de startstreep, maar waar we samen de pijlen op gaan richting.. Mijn Agelo 2030!
Graag nemen we u mee in het onderstaand filmpje. Het DNA van Agelo.

https://www.youtube.com/watch?v=qXfzt7rYmZs

 


Jaarvergadering | 15-03-2018

De Buurtschapsraad Agelo nodigt u van harte uit op donderdag 15 maart a.s. om 20.00 uur bij café/ restaurant Rouwers Agelo. 

De agenda van deze avond is als volgt:

1. Opening door voorzitter Joost Lansink

2. Jaaroverzicht door secretaris Marcel Voshaar

3. Financieel jaarverslag door penningmeester Marian vd Rakt

4. Afsluiting Dorpsplan Plus

5. Bestuurswisseling/taakverdeling

      Aftredend secretaris Marcel Voshaar

      Nieuw bestuurslid Carmen Brakhuis

6. Opstart Mijn Agelo 2030

PAUZE

Ontwikkeling Projectplan Wonen in Agelo

In het kader van Wonen in Agelo heeft de gemeente een verkennend onderzoek

uitgevoerd naar mogelijkheden voor incidentele bebouwing in of aan de randen van de

buurtschap Agelo. Het gaat daarbij om het zoeken naar bouwlocaties voor maximaal

5 á 6 woningen die wellicht de komende jaren zouden kunnen worden gebouwd ten

behoeve van de eigen inwoners van Agelo of de directe omgeving.

Na de pauze gaat dhr Gerard Davina van de gemeente Dinkelland het verkennend

onderzoek nader toelichten en verder uitleg geven betreft de landschappelijke en

 

stedenbouwkundige analyse voor de woningbouw (jong en oud) in Agelo.

 


Kernbezoek door de Wethouder | 14-04-2016

 

Binnenkort komen kernwethoud(st)er Loes Stokkelaar en kernencoördinator Jos van Olffen op bezoek. De Buurtschapsraad Agelo zal met hen in gesprek gaan over onderwerpen als Agelo 2030, het afvalbeleid van de gemeente, het berm- en slootonderhoud in Agelo en natuurlijk de voortgang van het Dorpsplanplus. 


Een update, zal na deze avond volgen.

 

 

 


Afscheid Burgemeester Cazemier | 30-03-2016

 

Namens de Buurtschapsraad Agelo zullen onze voorzitter Joris Broekhuis, secretaris Marcel Voshaar en Penningmeester Joost Lansink aanwezig zijn bij de afscheidsreceptie van Burgemeester Cazemier. Namens de Buurtschapsraad bedanken we hem voor zijn inzet en wensen we hem veel succes in zijn nieuwe gemeente Krimpenerwaard.