WAT GEBEURT ER IN AGELO?

WONEN
Op een unieke plek, middenin de kern kan in het kader van erftransformatie een boerenerf deels gesloopt worden om er woningen te realiseren. "Het plan staat echt nog in de kinderschoenen. Alle procedures moeten nog in gang gezet worden, maar de gemeente wil positief meedenken. Het begin is er", aldus de buurtschapsraad. Een agrarisch bedrijf kan worden omgebouwd tot vijf kavels. In de boerderij zal de agrariër zelf gaan wonen. Er komt dan ruimte in Agelo voor vier zogenaamde schuurwoningen. Deze zouden geschikt zijn voor jongeren, gezinnen of ouderen. "Met alle drie zijn we geholpen." 

DUURZAAMHEID
Agelo wil niet achterblijven als het gaat om duurzaamheid. "Waar we iets kunnen doen, moeten we als buurtschapsraad ondersteunen. We willen een verbindende rol spelen naar de buurtschap, dus informeren, faciliteren en de mogelijkheden bekijken om in collectief verband iets te doen. We willen graag aanhaken bij bestande initiatieven en zo de krachten bundelen."  

BEHOUD
Je hoeft niet altijd iets toe te voegen om de kwaliteit van je woonplaats op peil te houden, vindt de buurtschapsraad van Agelo. "Soms komt het besef dat wat we hebben goed is. Alleen behoud is voor Agelo nu goed genoeg. De vier thema's wonen, school, verenigingen en tradities willen we vastleggen in een leefbaarheidsplan. Een soort checklist, waar in staat wat wij belangrijk vinden en waar we zuinig op zijn."

MIJN AGELO 2030

"Het één kan niet zonder het ander in Agelo"

Agelo is een kleine buurtschap, waar kleine veranderingen al snel grootse effecten kunnen hebben op de leefbaarheid. Vier thema's zijn van belang in het plaatsje waar behoud een cruciaal begrip is. Wonen, school, verenigingen en tradities; het is aan de buurtschapsraad om deze thema's te bewaken en continu onder de aandacht te brengen. 

"We hebben in Agelo niet veel wensen. We hebben slechts 550 inwoners, dus we kunnen ook niet veel oppakken, maar die behoefte is er ook niet", zegt het bestuur van de buurtschapsraad. We zijn blij te kunnen melden dat er vooruitgang is op het gebied van wonen. "Een unieke ontwikkeling voor Agelo, want het dorp zat tientallen jaren op slot. Het is geweldig dat na jarenlang lobbyen er nu een opening lijkt te zijn als het gaat om extra woningen."

Extra woningen zouden een grote invloed hebben op het behoud van de school. Basisschool 'n Baoken is het ontmoetingspunt, de plek waar iedereen in Agelo zich betrokken voelt. "De school blijft altijd een punt van zorg. Het leerlingenaantal schommelt rond de 45. We proberen alles om de school open te houden."

Het verenigingsleven is een derde pijler. Agelo heeft voor een klein gehucht een actief verenigingsleven. "We zien dat dit mensen samen brengt. Neem als voorbeeld de klootschietvereniging, die maar liefst vijf jeugdteams telt. We willen graag behouden wat we hebben."

Ook het behoud van de tradities zijn voor Agelo van groot belang. "Tradities hebben niet direct met leefbaarheid te maken, maar wel met je identiteit. Ze maken dat je je verbonden voelt. Paaszaterdag, Pinksterbroed en Bidden voor de gewassen; het zijn voor ons belangrijke momenten. De saamhorigheid die daarbij hoort is werkelijk uniek." 

Kortom, de vier thema's zijn nauw met elkaar verbonden. "Zonder woningen geen aanwas op school, zonder school geen actief verenigingsleven en zonder dat verdwijnen de tradities, die we zo belangrijk vinden. Het één kan niet zonder het ander in Agelo."