WERKEN AAN..


Visie & Missie Stichting Buurtschapsraad Agelo

 

De Stichting Buurtschapsraad Agelo (BRA) behartigt, overeenkomstig haar statuten, het algemeen belang van de inwoners van Agelo. Het bestuur van de BRA is samengesteld uit inwoners van Agelo met een zo breed mogelijk draagvlak binnen de buurtschap.

 

De BRA heeft regelmatig overleg met het gemeentebestuur en betrokken ambtenaren. De BRA wordt dan ook regelmatig geïnformeerd door de gemeente Dinkelland over en betrokken bij relevante zaken aangaande het algemeen belang van Agelo.

 

Jaarlijks geeft het bestuur van de BRA tijdens een openbare vergadering, waarvoor alle inwoners worden uitgenodigd, een overzicht van haar activiteiten en geeft aan waar ze de komende tijd de aandacht op richt.